تور مارماریس 14 اردیبهشت(مستقیم)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/21 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
محله :
چشم انداز :
6 شب
EMRE HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : NET
محله :
چشم انداز :
6 شب
FORTEZZA BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORKA SUNLIFE RESORT HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : بانگلو
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : بانگلو
محله :
چشم انداز : کلاب روم
6 شب
GREEN NATURE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : کلاب روم
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
GREEN NATURE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : بانگلو
6 شب
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : بانگلو
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
IDEAL PRIME BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید غیر مستقیم دریا
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : رو به باغ
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : رو به باغ(ADULT ONLY +16)
محله :
چشم انداز : فمیلی روم 4نفره
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : فمیلی روم 4نفره
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : رو به دریا(ADULT ONLY +16)
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : BEACH FRONT SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIME BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : BEACH FRONT SEA VIEW
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
AQUA RESORT HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : فمیلی روم 4نفره
6 شب
LIBERTY FABAY FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : FAMILY 4PAX
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
AQUA RESORT HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : کلاب روم
6 شب
CLUB TUANA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : POOL ACCESS STAIRS
6 شب
CLUB TUANA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
JIVA BEACH RESORT FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : POOL DIRECT
6 شب
CLUB TUANA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : POOL DIRECT
محله :
چشم انداز : رو به استخر
6 شب
JIVA BEACH RESORT FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : رو به استخر
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
TUI BLUE GRAND AZUR
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : دید غیر مستقیم دریا
6 شب
TUI BLUE GRAND AZUR
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : POOL ACCESS STAIRS
6 شب
LIBERTY FABAY FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : POOL DIRECT
6 شب
LIBERTY FABAY FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : POOL DIRECT
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
TUI BLUE GRAND AZUR
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : RIVER VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : RIVER VIEW
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : ADULT ONLY

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی.

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست..
.
2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد..

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است..

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود.

استخر و پارک آبی آب گرم در هتل LIBERTY FABAY


استخر سرپوشیده آب گرم 
ORKA LOTUS

CODE:1500


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید