آنتالیا ویژه 5 و6 آذر- پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

6 شب
RAMONA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LARA PALACE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : PARK ROOM
6 شب
LARA HADRIANUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
AYDIN BEY QUEENS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
SEA LIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
AKKA ALINDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
AQUA WORLD BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PORTOBELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
AMARA PREMIER PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
AKKA ANTEDON
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
AMON HOTEL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
6 شب
LIMAK ARCADIA SPORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK ARCADIA SPORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK ATLANTIS DE LUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BELLIS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK ATLANTIS DE LUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : sea view
6 شب
IC SANTAI FAMILY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SUENO DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
XANADU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS BELDIBI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK LARA DE LUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIMAK LARA DE LUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : sea view
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
NIRVANA COSMOPOLITAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BARUT LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
TITANIC MARDEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ADAM&EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
6 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه5 و 6 آذر  - پگاسوس

فرودگاه مقصد قاضی پاشا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیرآریا

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیرآریا در این مورد پاسخگو نیست.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید