آفر لحظه آخری آنتالیا ویژه 4 و 5 شهریور - پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
HIMEROS BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DIONISUS HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELODI
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET RESORT KIRIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPORTS BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات : PARK ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS SUNRISE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PERRE ART
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
VIKING PARK
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIAROSA KEMER BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DAIMA BIZ
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AYDIN BEY QUEENS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,233,700 تومان 14,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,989,600 تومان 22,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,682,000 تومان 9,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AMON HOTEL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AYDINBEY FAMOUS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,060,800 تومان 23,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,680,200 تومان 11,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEA LIFE KEMER RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL CENTRO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRACLE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC SANTAI FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
NIRVANA COSMOPOLITAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
XANADU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BARUT KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DELUXE
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,492,800 تومان 57,760,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,394,000 تومان 19,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,930,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADAM&EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  28,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  29,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه  4 و 5  شهریور- پگاسوس

پکیج در تاریخ 5 شهریور شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد. 

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

 ***در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

کد:500

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید