تور آنتالیا ویژه 8 , 9 مرداد -سان اکسپرس

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,990,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,439,700 تومان 14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,842,700 تومان 25,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LAREN FAMILY
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,390,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET BEACH RESORT HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,390,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,842,700 تومان 25,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
DOSINIA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,018,700 تومان 24,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,173,700 تومان 12,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL TURKIZ
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AMARA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,090,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,790,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,718,700 تومان 14,290,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,494,700 تومان 33,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,512,700 تومان 14,090,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,290,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAYA SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,490,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAYA BELEK
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,546,700 تومان 21,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,743,700 تومان 31,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,645,700 تومان 15,190,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRENDY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,290,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,190,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,927,700 تومان 44,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,293,700 تومان 16,790,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,927,700 تومان 44,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,293,700 تومان 16,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,690,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,597,700 تومان 33,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,778,700 تومان 16,290,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,709,700 تومان 23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,348,700 تومان 35,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,293,700 تومان 16,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUENO BEACH SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,833,700 تومان 34,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ویژه 8 و 9 مرداد
محله :
چشم انداز :
6 شب
AQUA WORLD BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AMARA PREMIER PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
NIRVANA COSMOPOLITAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,190,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
VENEZIA PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,390,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,690,000 تومان
توضیحات : STD LAND
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUENO GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,726,700 تومان 27,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,232,700 تومان 38,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,323,700 تومان 17,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BARUT KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC SANTAI FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,590,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,695,700 تومان 50,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,443,700 تومان 21,790,000 تومان
توضیحات : LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,190,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELLIS DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,390,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,790,000 تومان
توضیحات : LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
NIRVANA DOLCE VITA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,090,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA BARUT COLLECTION
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,090,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,790,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAYA PALAZZO GOLF BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,695,700 تومان 50,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,443,700 تومان 21,790,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC MARDEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,390,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL WINGS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,390,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,690,000 تومان
توضیحات : SPR
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,990,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADAM & EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  28,690,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  33,090,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  39,090,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  39,090,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS LAND OF LEGEND
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  41,890,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات
تور آنتالیا ویژه 8 , 9 مرداد  

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

***در هتلهای رویال وینگز، رویال سگینوس و رویال هالیدی کودک بالای 7 سال و هتل کنکورد دلوکس کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 6.990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PRR از 72 ساعت الی 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور ، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

9.جهت ردخواست بیمه جامع پوشش کرونا مبلغ 200000هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید