آفر آنتالیا ویژه 12 , 13اردیبهشت - ماهان و ایران ایر

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
AGON HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELISSA RESIDENCE HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA DINCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIOS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
HIMEROS BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
WHITE ANGEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA DINCH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET KIRIS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS KAPLAN PARADISE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET BEACH RESORT
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LUCIDA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DOSINIA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : RUN OF THE HOUSE
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY KUNDU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,695,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY ALANYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : garden
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASKA LARA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB SERA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB SERA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : ELEGANCE
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA HOTELS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD BREEZES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,845,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
توضیحات

آنتالیا ویژ12.13اردیبهشت - ماهان و ایران ایر

پرواز ماهان در تاریخ 13 اردیبهشت شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان و ایران ایر به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید