توجه: مسافرین محترم لطفا کپی نمام مدارک مندرج را روی برگه ی A4 تهیه فرمایید.

لطفا تمامی مدارک به زبان انگلیسی ترجمه شود.

- اصل + کپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان برگشت تور.

- اصل + کپی ویزاهای شینگن قبلی یا ویزای کانادا - آمریکا - استرالیا - انگلستان

- اصل + کپی مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان انگلیسی

- لیست 6 ماه واریز حق بیمه (هر بیمه ای که نشانگر کسر از حقوق فرد باشد )

- معرفی نامه بیانگر ارتباط کاری و سمت فرد متقاضی در شرکت یا سازمان مربوطه

( اعضای هیئت مدیره ی شرکت ها: اصل + کپی روزنامه رسمی به همراه آگهی آخرین تغییرات به انضمام نامه به زبان انگلیسی معرفی روی سر برگ با مهر و امضای شرکت

کارمندان بخش خوصوصی : مدارک بالا به انضمام معرفی نامه انگلیسی از شرکت ، اصل و کپی سابقه بیمه شخص ، ممهور به مهر سازمان بیمه  و لیست واریز حق بیمه مربوط به 6 ماه آخر

صاحبان حرفه و مشاغل آزاد : اصل و کپی جواز کسب یا اصل و کپی پروانه بهره برداری یا اصل و کپی کارت بازرگانی به همراه رسید آخرین پرداخت مالیاتی

کادر پزشکی : اصل و کپی کارت نظام پزشکی و پروانه مطب

مهندسین : اصل و کپی پروانه ی اشتغال و اصل و کپی کارت نظام مهندسی به همراه روزنامه رسمی یا سابقه بیمه

اعضای هیئت علمیه دانشگاه :اصل و کپی کارت پرسنلی و اصل و کپی حکم استخدامی و فیش حقوق

کارمندان دوایر دولتی : اصل و کپی کارت پرسنلی و اصل و کپی حکم استخدام و کپی فیش حقوقی و معرفی نامه بیانگر ارتباط کاری و سمت فرد متقاضی در شرکت و سازمان مربوطه

دانشجویان و دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل و کارت  دانشجویی یا کارت دانش آموزی

بازنشستگاه دوایر دولتی : اصل و کپی کارت یا حکم باز نشستگی)

* مدارک بانکی : پرینت 3 ماه آخر حساب بانکی با مهر و امضا بانک با مانده حداقل حساب 30 میلیون تومان به زبان انگلیسی و یا کارت اعتباری شخصی بین المللی مانند ( AMERICAN EXPERESS - MASTER CART - VIZA CART )

* اصل و کپی سند ملکی ( در صورت دارا بودن ) به همراه ترجمه به زبان انکلیسی

* 2 قطعه عکس 3.5 *4.5 رنگی با زمینه سفید بدون لبخند و از روبه رو جدید مغایر با عکس پاسپورت و ویزاهای قبلی

* اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی به همراه ترجمه به زبان انگلیسی

* مبلغ 60 یورو هزینه تحویل مدارک داخل سفارت ( یورو به صورت اسکناس باشد)

توجه : در صورت سفر فرزند زیر 18 سال با یکی از اولیا ، موافقت محضری پدر یا مادری که در ایران می ماند جهت خروج فرزند از کشور و سفر به هلند ضرروری می باشد در این موافقت نامه تاریخ سفر و اسم کشور هلند باید ذکر شود ( ضمناً امضای فرم درخواست کودکان زیر 18 سال توسط پدر و مادر الزامی است ).

حداقل زمان لازم برای رسیدگی به درخواست روادید 15 روز میباشد که در این 15 روز اصل پاسپورت شما نزد سفارت میماند لطفا جهت برنامه ریزی این موضوع را مد نظر داشته باشید .