• پیشنهاد ویژه
  > <
  • تور بدروم کوش آداسی 27 تیر

   بدروم 4 روز و 3 شب + کوش‌آداسی 4 شبانه روز
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: B-K 155
   قیمت: از ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
  • تور ازمیر کوش آداسی 27 تیر

   ازمیر 3 روز و 2 شب + کوش‌آداسی 5 شبانه روز
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: I-K 145
   قیمت: از ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
  • تور کوش آداسی 27 تیر

   کوش‌آداسی 8 روز و 7 شب
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: K-144
   قیمت: از ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
  • تور چین

   شانگهای 10 روز و 9 شب
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۱۷ - 9/8/2014
   شماره پکیج: CHIN01
   قیمت:
  • کره جنوبی

   سئول 8 روز و 7 شب
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۱۹ - 9/10/2014
   ایرلاین: امارات
   شماره پکیج: KU-01
   قیمت: از ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • > <
  • آفر تور کوش آداسی 20 تیر

   تهران  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: k-138

   تور ازمیر-کوش آداسی 20 تیر

   تهران  » ازمیر  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: i-k 139
  • تور بدروم 20 تیر

   تهران  » بدروم
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: B-140

   تور مارماریس 20 تیر

   تهران  » مارماریس
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: M-141
  • تور بدروم-ازمیر ویژه 20 تیر

   تهران  » بدروم  » ازمیر
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   شماره پکیج: B-I149

   تور آنتالیا با پگاسوس

   تهران  » آنتالیا
   به مدت ۶ شب و ۷ روز
   قیمت: از ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: ayt 224
  • تور بدروم کوش آداسی 20 تیر

   تهران  » بدروم  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۰ - 7/11/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: B-K150

   تور بلغارستان 19 و 26 تیر

   تهران  » وارنا
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۳ - 7/14/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: B.G 02
  • تور روسیه 26 تیر

   تهران  » مسکو  » سن پترزبورگ
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۶ - 7/17/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: R01

   تور قبرس شمالی 27,20 تیر 9و 10 مرداد

   تهران  » گیرنه
   به مدت ۶ شب و ۷ روز
   قیمت: از ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: پگاسوس
   شماره پکیج: GHEBRES 07
  • تور ازمیر بدروم 27 تیر

   تهران  » ازمیر  » بدروم
   به مدت ۷ شب و ۱۰ روز
   قیمت: از ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: B-I 151

   تور بدروم کوش آداسی 27 تیر

   تهران  » بدروم  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: B-K 155
  • تور ازمیر کوش آداسی 27 تیر

   تهران  » ازمیر  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: I-K 145

   تور کوش آداسی 27 تیر

   تهران  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: K-144
  • تور مارماریس 27 تیر

   تهران  » مارماریس
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: m-147

   تور بدروم 27 تیر

   تهران  » بدروم
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: b-146
  • تور آلانیا 27 تیر

   تهران  »  آلانیا
   به مدت ۶ شب و ۷ روز
   قیمت: از ۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: ALANIA 08

   تور آنتالیا 27 تیر

   تهران  » آنتالیا
   به مدت ۶ شب و ۷ روز
   قیمت: از ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۷ - 7/18/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: ayt225
  • تور رومانی 28 تیر

   تهران  » بخارست  » براشوف
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۲۸ - 7/19/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: BALI01

   تور دبی تابستان 93

   تهران  » دبی
   به مدت ۳ شب و ۴ روز
   قیمت: از ۶۹۹,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۴/۳۰ - 7/21/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: DUBAI 02
  • تور قبرس عید فطر 2و 3 مرداد

   تهران  » گیرنه
   به مدت ۶ شب و ۷ روز
   قیمت: از ۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۵/۲ - 7/24/2014
   ایرلاین: پگاسوس
   شماره پکیج: GHEBRES 08

   تور بلغارستان 2 مرداد

   تهران  » وارنا
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۵/۲ - 7/24/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: BG 07
  • تور کوش آداسی 3 مرداد

   تهران  » کوش‌آداسی
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۵/۳ - 7/25/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: k-151

   تور استانبول تابستان 93

   تهران  » استانبول
   به مدت ۳ شب و ۴ روز
   قیمت: از ۸۷۹,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۵/۷ - 7/29/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: IST103
  • تور بلغارستان 9و11و18و18 مرداد

   تهران  » وارنا
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۵/۱۸ - 8/9/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: BG08

   تور آتن

   تهران  » آتن
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۵/۳۱ - 8/22/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: GR01
  • تور چین

   تهران  » شانگهای
   به مدت ۹ شب و ۱۰ روز
   قیمت:
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۱۷ - 9/8/2014
   شماره پکیج: CHIN01

   کره جنوبی

   تهران  » سئول
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۱۹ - 9/10/2014
   ایرلاین: امارات
   شماره پکیج: KU-01
  • تور ازمیر تابستان 93

   تهران  » ازمیر
   به مدت ۷ شب و ۸ روز
   قیمت: از ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۲۸ - 9/19/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: I-123

   تور بالی

   تهران  » بالی
   به مدت ۳ شب و ۴ روز
   قیمت: از ۵,۳۳۹,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۳۰ - 9/21/2014
   ایرلاین: امارات
   شماره پکیج: BALI01
  • تور آلانیا ویژه 20 تیر

   تهران  »  آلانیا
   به مدت ۶ شب و ۷ روز
   قیمت: از ۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان
   اعتبار تا: ۱۳۹۳/۶/۳۱ - 9/22/2014
   ایرلاین: قشم ایر
   شماره پکیج: ALANIA03
 • دسترسی ها:
  تاریخ میلادی به شمسی
  وضعیت آب و هوا
  اختلاف ساعت کشورها
  اطلاعات ضروری سفر
  مدارک لازم جهت اخذ ویزا
  پروازهای ورودی و خروجی
  چنانچه در خصوص برنامه سفر خود با ما سوالی دارید با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.
  021 4406 4179

  عضویت جهت اطلاع از آخرین تورها

  اولین نفری باشید که از تورهای جدید و یا تخفیف دار ما با خبر می شوید!
  برای ثبت نام در لیست خبرنامه تورها تنهای کافی است روی این لینک کلیک کنید