نکات ضروری برای سفر

نکات ضروری برای سفر

مهمترین مدارک : پاسپورت، بلیط ، پول، کارت اعتباری، چک پول های مسافرتی و برگه و شماره ی رزرواسیون هتل مدارک مهم را باید در کیف دستی و جایی که راحتترین دسترسی را داشته باشید قرار دهید یک کپی از تمام مدارک  مهم مانند پاسپورت( صفحه عکس دار)- کارت ...