تور بدروم (فرودگاه بدروم) 17 خرداد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/17 ساعت حرکت: 01:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA BJV
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/24 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
BJV IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
GOLDEN BEACH
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز :
6 شب
RIVA BODRUM
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
BENDIS BEACH
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : مرکز بدروم
چشم انداز : STD
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
ROYAL ASARLIK
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
MY ELLA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : بدروم مرکز
چشم انداز : STD
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : MYNDOS
مشاهده اقساط رزرو
محله : بدروم مرکز
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : ANEX
مشاهده اقساط رزرو
محله : ایچملر
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : CLUB LAND
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : بدروم مرکز
چشم انداز : STD
6 شب
SALMAKIS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گورجینلیک
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گون دوآن
چشم انداز : STD
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : آک یارلر
چشم انداز : STD
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
BE PREMIUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  142,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  209,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000 تومان
توضیحات : ANEX
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات
پرواز مستقیم فرودگاه میلاس بدروم ، پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ( افراد بالای 60 سال جدا محاسبه میگردد ) ، راهنمای فارسی زبان ، بار مجاز 30 کیلوگرم

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید