تور کوش آداسی نوروز (3 و 5 فروردین)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/01/05 ساعت حرکت: 02:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/01/12 ساعت حرکت: 06:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

6 شب
ROXX ROYAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
BELMARE
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
LE BLEU
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  12,990,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید