آنتالیا ویژه 29 و 30 بهمن 1400 - پگاسوس

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1400/11/30 ساعت حرکت: 05:10 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
IKA AYT
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1400/12/06 ساعت حرکت: 23:45 شرکت حمل و نقل : پگاسوس
AYT IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
BELDIBI KEMER
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : NET
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELDIBI KEMER
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,714,700 تومان 7,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,010,700 تومان 10,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,538,700 تومان 8,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  - -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  - -
توضیحات : 4PAX
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,259,700 تومان 8,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,482,700 تومان 13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROX ROYAL HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CASTIVAL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE CROWN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASKA LARA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,233,700 تومان 14,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ATLANTIS DELUXE & RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,804,700 تومان 10,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,160,700 تومان 15,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AKKA ALINDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,113,700 تومان 10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,851,700 تومان 15,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,525,700 تومان 11,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,613,000 تومان 17,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,525,700 تومان 11,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,613,000 تومان 17,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
AKKA ANTEDON
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ARCADIA SPORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,941,700 تومان 18,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,658,700 تومان 12,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,662,700 تومان 19,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,074,700 تومان 19,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,478,700 تومان 6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,370,700 تومان 22,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC MARDEN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,975,700 تومان 26,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,345,700 تومان 5,190,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
NIRVANA COSMOPOLITAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,533,700 تومان 24,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,880,700 تومان 39,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,198,700 تومان 30,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,592,700 تومان 50,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل 7 شب و با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

4بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

شرایط اقساط:

1-تورها بصورت اقساط 4 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش می باشد

2یک چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

4دسته چک حتما به نام مسافر باشد

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

کد: 400

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید