برسام سیر
برسام سیر

آنتالیا ویژه 29 و 30 بهمن 1400 - پگاسوس

این تور منقضی شده است.
Economy IKA AYT
تاریخ : شنبه 1400/11/30 ساعت پرواز : 05:10
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه آنتالیا
Economy AYT IKA
تاریخ : جمعه 1400/12/06 ساعت پرواز : 23:45
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه آنتالیا
هواپیمایی : پگاسوس
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
NET
2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
7,864,500 تومان 7,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,224,500 تومان 10,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
-
4PAX
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
8,914,500 تومان 8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,114,500 تومان 12,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,744,500 تومان 13,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,529,500 تومان 14,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,014,500 تومان 10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,474,500 تومان 15,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,329,500 تومان 10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,159,500 تومان 15,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,749,500 تومان 11,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,955,000 تومان 17,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,749,500 تومان 11,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,955,000 تومان 17,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,589,500 تومان 11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,309,500 تومان 18,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,904,500 تومان 12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,044,500 تومان 19,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,114,500 تومان 12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,464,500 تومان 19,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,604,500 تومان 6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,459,500 تومان 21,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,214,500 تومان 14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,824,500 تومان 22,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,390,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,499,500 تومان 26,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,449,500 تومان 5,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,029,500 تومان 24,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,674,500 تومان 39,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,339,500 تومان 6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
31,804,500 تومان 30,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,594,500 تومان 50,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,339,500 تومان 6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
  مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  پرواز پگاسوس- *** پرواز روزهای جمعه به مقصد فرودگاه قاضی پاشا و پرواز روزهای پنجشنبه و شنبه به مقصد فرودگاه بین المللی آنتالیا انجام می شود.
 • اقامت در هتل 7 شب و با صبحانه
  6 شب - همراه با صبحانه, ناهار , شام و نوشیدنی(طبق خدمات هتل)
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

4بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

شرایط اقساط:

1-تورها بصورت اقساط 4 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش می باشد

2یک چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

4دسته چک حتما به نام مسافر باشد

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

کد: 400

مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt