تور زمینی وان ویژه آذر 1400

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
3 شب
YAKUT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 5pax
محله :
چشم انداز :
3 شب
Dimet Park Hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  1,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
YAKUT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
محله :
چشم انداز :
3 شب
VAN SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY4 PAX
محله :
چشم انداز :
3 شب
TAMARA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
محله :
چشم انداز :
3 شب
VAN SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 5PAX
محله :
چشم انداز :
3 شب
MY DELUXE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4pax
محله :
چشم انداز :
3 شب
ROYAL BERK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4 pax
محله :
چشم انداز :
3 شب
ATHENA LIFE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
محله :
چشم انداز :
3 شب
TAHT PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
TAMARA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  1,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
SARDUR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  1,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
VAN LIFE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  1,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
RONESANS LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
محله :
چشم انداز :
3 شب
MY DELUXE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  1,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
VAN SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
ROYAL BERK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
ATHENA LIFE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  1,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
ROYAL PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
RONESANS LIFE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
RUA WORLD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
3 شب
GRAND
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,420,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
SAHMARAN RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  1,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  1,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
3 شب
ELITE WORLD
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  790,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت با صبحانه
بیمه مسافرتی
ترانسفر زمینی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور زمینی وان ویژه آذر 1400


تاریخ رفت : هر روز

***مسافرین ملزم به ارائه کارت واکسن حداقل دوز اول و ارائه تست پی سی آر 72ساعت قبل از حرکت می باشند.

همراه داشتن HESS CODخدمات :بلیط رفت و برگشت با اتوبوس 25 نفره تا خوی -ترانسفر تا مرز رازی با ون - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه  - بیمه مسافرتی.(مدت زمان سفر از تهران تا خوی 8 ساعت و از خوی تا شهر وان 3 ساعت می باشد) 


توضیحات :


1- بعد از ثبت نام مسافر هزینه غیر قابل استرداد می باشد. 


2- خروجی بر عهده مسافر می باشد.


3- نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد. 
در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. 
تورها به صورت اقساط 4 تا 9 ماه و تا سقف 200/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


* تلفن تماس : ----------48041000-021 ---------- 44092948-021

* ساعت کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 17:00 - پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 14:00

کد : 50


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید