آنتالیا ویژه 1 آبان - پگاسوس- 5شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
5 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
MELODI
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
HIMEROS BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
RIOS LATTE BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
RIOS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
MIAROSA KEMER BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
AYDIN BEY QUEENS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4pax
محله :
چشم انداز :
5 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
5 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
AMON HOTEL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
5 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
CRYSTAL CENTRO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
LIMAK ATLANTIS DELUXE & RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
TRENDY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
RIXOS DOWN TOWN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
VOYAGE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
TITANIC MARDEN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,790,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه  1 آبان - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 5 شب و 6 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید