آفر آنتالیا ویژه 21 , 22 مرداد - پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MELODI
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
HIMEROS BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
DIONISUS HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PALMET RESORT KIRIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SPORTS BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ARMAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
GRAND MIRAMOR
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SULTAN OF SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,864,700 تومان 12,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,231,000 تومان 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,373,000 تومان 9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ARMAS SUNRISE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MIAROSA KEMER BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
DAIMA BIZ
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SEA LIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY ROOM 4pax
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 5PAX
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY ROOM 5PAX
6 شب
AYDIN BEY QUEENS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 5PAX
6 شب
SEA LIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SEALIFE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY ROOM 4pax
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
TRANSATLANTIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
CRYSTAL CENTRO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
PORTOBELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,220,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
INN VISTA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
AMON HOTEL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
EUPHORIA TEKIROVA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,876,700 تومان 32,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,287,000 تومان 12,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MIRACLE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SELECTUM FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,680,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,066,100 تومان 39,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,038,000 تومان 14,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
NIRVANA COSMOPOLITAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
IC HOTEL SANTAI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BARUT KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
LIBERTY HOTELS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
XANADU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
CORNELIA DELUXE
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BARUT LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
6 شب
CORNELIA DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,009,700 تومان 33,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,237,100 تومان 55,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,952,000 تومان 18,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
BARUT LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : POOL VIEW
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
TITANIC MARDEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
CORNELIA DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
6 شب
ADAM&EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  30,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  31,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,135,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  31,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
6 شب
MAXX ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,454,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  38,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه21 و 22 مرداد - پگاسوس

توجه : تاریخ 22 مرداد 2.000.000 تومان افزایش نرخ دارد .

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

پرواز رفت جمعه ساعت 05:30 و برگشت ساعت 21:30

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

 ***در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید