تور انتالیا ویژه نوروز 1400

این تور منقضی شده است

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  15,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : twin garden view
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB SERA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : elegance
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB HOTEL FALCON
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
INN VISTA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC HOTEL SANTAI
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASKA LARA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : MAINBUILD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ATLANTIS DELUXE & RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADAM & EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELLIS DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRACLE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : land view
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPICE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : land view
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : land view
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : MAIM GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : GAROEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : GAROEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  31,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  33,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه وکارت ملی
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور انتالیا ویژه نوروز 1400

خدمات :

بلیط رفت و برگشت پرواز ترکیش-اقامت در هتل -ترانسفر رفت و برگشت فروگاهی -لیدر فارسی زبان -بیمه مسافرتی 

توضیحات:

بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر مباشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی ،جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر میگردد.

 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

 پرداخت 50%مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.   

نرخ کودک زیر 2سال 1.995.000تومان میباشد.  

توجه: 

تمام تست ها از مراکز مورد تایید وزرات بهداشت مورد تایید است.

همراه داشتن ماسک در پرواز الزامی است.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید