آنتالیا ویژه 11 آبان - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
AGON HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,715,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ATALLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,655,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MERA PARK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,375,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,565,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,805,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,635,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,635,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE PARK LARA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,085,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,375,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,310,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,310,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,805,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,885,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TURKIZ
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,805,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,885,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,285,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,965,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,285,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,455,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,355,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD SUITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,615,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,975,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KILIKYA PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,535,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,775,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,365,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,365,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,575,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,725,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,590,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه  11 آبان  - ماهان

تورها به صورت اقساط 4 تا 9 ماه و تا سقف 150/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 

در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. خدمات:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان  به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


* تلفن تماس : ------------48041000-021
* ساعت کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 17:00 - پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 14:00

14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید