آنتالیا ویژه 23 و25 و 26 مرداد - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
MERA PARK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELODI
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB HIRAKLES
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,775,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,335,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
HIMEROS LIFE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,105,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE PARK LARA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMIR PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,555,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MONNA ROZA BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,555,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MONNA ROZA GARDEN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,715,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,835,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PARK
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,175,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,705,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,880,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS KAPLAN PARADISE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,705,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,665,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,235,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,485,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY KUNDU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,285,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,175,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,425,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,835,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,955,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALKOCLAR EXCLUSIVE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,835,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,655,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,090,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,575,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
DOSINIA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,615,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,125,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB SERA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,125,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD ELEGANCE
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,005,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,415,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,705,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA HOTELS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,955,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,865,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRACLE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,735,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,805,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SWANDOR TOPKAPI PALACE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,125,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,205,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,075,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD BREEZES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,135,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,910,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,095,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
توضیحات

آنتالیا ویژه 23 و25 و 26 مرداد - ماهان

توجه : تاریخ 25 مرداد 600/000 تومان افزایش نرخ دارد.

تورها به صورت اقساط 4 تا 9 ماه و تا سقف 150/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 

در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. خدمات:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان و ایران ایر به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


* تلفن تماس : ------------48041000-021
* ساعت کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 19:00 - پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 17:00 - روزهای تعطیل 10:00 تا 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید