آنتالیا ویژه 17 خرداد - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
NAZAR BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : superior
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS GUL BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS KAPLAN PARADISE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY KUNDU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY ALANYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB SERA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KERVANSARAY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TURKIZ
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL PRESTIGE ELITE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
VENEZIA PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD BREEZES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
توضیحات

آنتالیا ویژه 17 خرداد -  و ماهان 

تورها به صورت اقساط 3 تا 9 ماه و تا سقف 150/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 


خدمات:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان و ایران ایر به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. 
*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید