آنتالیا نوروز 98 ویژه 8 فروردین - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
7 شب
AGON HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
7 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : LARA
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : ANTALYA
محله :
چشم انداز :
7 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 4 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 5 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
RAMADA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 5 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : ویژه برنامه های نوروزی
محله :
چشم انداز :
7 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 5,6 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 4 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 4 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
OZKAYMAK FALEZ
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY4 PAX
محله :
چشم انداز :
7 شب
LIMAK LIMRA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم PARK ROOM
محله :
چشم انداز :
7 شب
LARA FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم-ویژه برنامه های نوروزی
محله :
چشم انداز :
7 شب
GRAND PARK LARA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
7 شب
AKKA ALINDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : KEMER
محله :
چشم انداز :
7 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم-ویژه برنامه های نوروزی
محله :
چشم انداز :
7 شب
KARMIR RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
AKKA ANTEDON
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : ANEX ROOM
محله :
چشم انداز :
7 شب
KERVANSARAY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : LARA-KUNDU
محله :
چشم انداز :
7 شب
PALOMA FORESTA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : ویژه برنامه های نوروزی
محله :
چشم انداز :
7 شب
KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BELLIS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
KAYA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
7 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : LARA-KUNDU
محله :
چشم انداز :
7 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,945,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم-ویژه برنامه های نوروزی

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
توضیحات

آنتالیا نوروز 98 ویژه 8 فروردین - ماهان

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان به مقصددنیزلی– 7 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان میباشد و کمیسیون کودک 12-2 سال معادل کمیسیون بزرگسال می باشد.

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

بابت صندلی بیزینس کلاس 300/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می گردد.

توجه : از تاریخ 11/9 ، ساعت کاری آژانس در ایام عادی از ساعت 9 صبح تا 21 و در ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 17 می باشد و در طول این ساعات، همکاران ما آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.   

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید