تور انتالیا با پرواز سان اکسپرس ویژه مهر 99

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
BELKON BELEK
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,425,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,775,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,075,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA HADRIANUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,255,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,025,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA FAMILY STAR
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,815,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,320,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRANSATLANTIK & SPA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,125,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,425,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,670,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,455,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,185,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,085,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA HOTELS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,075,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,400,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAYA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,115,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,315,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,920,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,125,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB HOTEL FALCON
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,155,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,015,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,440,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRACLE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,645,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,435,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,960,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,025,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,680,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,375,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,235,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,480,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THRONE SEAGATE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,275,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,000,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,105,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,415,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN DIVA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,315,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,520,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA BARUT COLLECTION
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,355,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,040,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,185,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,915,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,455,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DIAMOND GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,230,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,555,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,230,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,555,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,660,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,435,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,075,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,435,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,075,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAYA PALAZZO GOLF BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,885,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,155,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,975,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,675,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM TEKIROVA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,755,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,905,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,855,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,315,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,765,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  34,590,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

خدمات :

بلیط رفت و برگشت - پرواز مستقیم با هواپیمایی سان اکسپرس - 6شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی ،راهنمای

نکات قابل توجه : 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

.نرخ کودک بدون تخت(2-6 سال) 11/ تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 900/000 تومان میباشد و به کودک 2-6 سال  کمیسیون تعلق نمیگیرد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد

هیچ گونه مسولیتی برعهده ندارد.

  

.اعتبار پاسپورت حداقل 5 ماه می باشد.         

.بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.                                                                                                                                                                                                                                                   

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید