تست آنتالیا ویژه 30دی و 1بهمن 1400 - پگاسوس

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/10/23
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1400/11/16
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل BELDIBI KEMER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 4,990,000 تومان 5,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات net
نام هتل BELDIBI KEMER

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 5,790,000 تومان 6,990,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PALACE

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 5,990,000 تومان 7,390,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,290,000 تومان 9,390,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,690,000 تومان 10,690,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,790,000 تومان 10,300,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمیر رسورت

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,890,000 تومان 10,490,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,790,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل هتل رکس رویال آنتالیا

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,890,000 تومان 12,290,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENSITIVE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,990,000 تومان 12,390,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی لایف فمیلی ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,490,000 تومان 13,290,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,490,000 تومان 13,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل portobello

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,790,000 تومان 13,890,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SENSE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,790,000 تومان 13,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل AKKA ALINDA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,890,000 تومان 14,090,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل LIMAK LIMRA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,990,000 تومان 14,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل FAME RESIDENCE KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,290,000 تومان 14,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,290,000 تومان 14,590,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل AKKA ANTEDON

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,490,000 تومان 15,090,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRAGE PARK RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,790,000 تومان 15,590,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,790,000 تومان 15,590,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK ARCADIA SPORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,090,000 تومان 16,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,290,000 تومان 16,390,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل LIMAK ATLANTIS DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,390,000 تومان 16,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,390,000 تومان 16,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل شروود اکسکلوسیو لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,790,000 تومان 17,500,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل IC SANTAI FAMILY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,790,000 تومان 17,390,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,290,000 تومان 18,390,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل SPICE HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,490,000 تومان 18,690,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل BELLIS DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,490,000 تومان 18,890,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل TITANIC BEACH LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,790,000 تومان 19,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل GRANADA LUXURY BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,890,000 تومان 19,590,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل XANADU RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,990,000 تومان 19,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA KEREMLIN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,490,000 تومان 20,490,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,490,000 تومان 20,490,000 تومان 9,190,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل LIMAK LARA DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,490,000 تومان 20,490,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل SUENO DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,490,000 تومان 19,590,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,690,000 تومان 20,890,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS SUNGATE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,990,000 تومان 21,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,490,000 تومان 22,490,000 تومان 9,590,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل TITANIC DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,790,000 تومان 24,500,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل SUSESI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,390,000 تومان 27,590,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل NIRVANA COSMOPOLITAN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,390,000 تومان 26,890,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,490,000 تومان 27,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل GLORIA GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,990,000 تومان 32,190,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,990,000 تومان 46,290,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم
نام هتل REGNUM CARYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 30,490,000 تومان 50,790,000 تومان 4,790,000 تومان 4,290,000 تومان
توضیحات استخر آبگرم

آنتالیا ویژه 30دی و 1 بهمن  - پگاسوس

تاریخ های 30دی  بهمن فرودگاه مقصد آنتالیا و تاریخ های 1 بهمن فرودگاه مقصد قاضی پاشا می باشد

پرواز در روزهای پنجشنبه و شنبه شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

***مسافرین درصورت دریافت دوز کامل واکسن ها ی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیوآر کد وارد این کشور شوند و درصورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.

همراه داشتن HESS COD

خدمات:

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیرآریا

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی

 هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیرآریا در این مورد پاسخگو نیست.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000