تور زمینی وان ویژه آذر 1400

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/09/06
  • زمینی
  • مقصد: وان
  • اعتبار تا: 1400/09/29
  • مدت اقامت: 3 شب
نام هتل YAKUT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,345,000 تومان - - -
توضیحات 5pax
نام هتل Dimet Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,420,000 تومان 1,645,000 تومان 1,395,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل YAKUT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,450,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل هتل یاقوت وان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,460,000 تومان 1,660,000 تومان 1,420,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل وان سوییت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,495,000 تومان - - -
توضیحات FAMILY4 PAX
نام هتل هتل تامارا وان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,495,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل وان سوییت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,495,000 تومان - - -
توضیحات 5PAX
نام هتل MY DELUXE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,495,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
نام هتل ROYAL BERK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,545,000 تومان - - -
توضیحات 4 pax
نام هتل ATHENA LIFE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,595,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل هتل تحت پالاس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,620,000 تومان 2,045,000 تومان 1,595,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل هتل تامارا وان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,620,000 تومان 1,895,000 تومان 1,620,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SARDUR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,620,000 تومان 1,920,000 تومان 1,545,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل VAN LIFE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,645,000 تومان 1,945,000 تومان 1,545,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل RONESANS LIFE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,645,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل MY DELUXE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,650,000 تومان 1,995,000 تومان 1,545,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل وان سوییت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,690,000 تومان - 1,645,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ROYAL BERK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,695,000 تومان 2,045,000 تومان 1,595,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ATHENA LIFE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,695,000 تومان 1,845,000 تومان 1,645,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,720,000 تومان 2,245,000 تومان 1,745,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RONESANS LIFE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,795,000 تومان 2,245,000 تومان 1,745,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RUA WORLD

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,860,000 تومان 2,100,000 تومان 1,745,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GRAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,945,000 تومان 2,420,000 تومان 1,845,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ساهماران ریزورت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 1,990,000 تومان 2,245,000 تومان 1,795,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELITE WORLD

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 3,545,000 تومان 5,045,000 تومان 3,295,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات STD

تور زمینی وان ویژه آذر 1400


تاریخ رفت : هر روز

***مسافرین ملزم به ارائه کارت واکسن حداقل دوز اول و ارائه تست پی سی آر 72ساعت قبل از حرکت می باشند.

همراه داشتن HESS CODخدمات :بلیط رفت و برگشت با اتوبوس 25 نفره تا خوی -ترانسفر تا مرز رازی با ون - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه  - بیمه مسافرتی.(مدت زمان سفر از تهران تا خوی 8 ساعت و از خوی تا شهر وان 3 ساعت می باشد) 


توضیحات :


1- بعد از ثبت نام مسافر هزینه غیر قابل استرداد می باشد. 


2- خروجی بر عهده مسافر می باشد.


3- نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد. 
در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. 
تورها به صورت اقساط 4 تا 9 ماه و تا سقف 200/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


* تلفن تماس : ----------48041000-021 ---------- 44092948-021

* ساعت کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 الی 17:00 - پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 14:00

کد : 50


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وان 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر زمینی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000