تور آنتالیا ویژه 2 مرداد -سان اکسپرس

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/05/02
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1400/05/02
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل BELKON

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,290,000 تومان 14,490,000 تومان 10,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LARA HADRIANUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 12,790,000 تومان 15,290,000 تومان 10,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,490,000 تومان 16,190,000 تومان 10,690,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
TRANSATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 13,990,000 تومان 22,790,000 تومان 12,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LAREN FAMILY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 15,290,000 تومان 19,590,000 تومان 11,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل PALMET BEACH RESORT HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 15,290,000 تومان 20,390,000 تومان 11,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل IMPERIAL SUNLAND RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 16,190,000 تومان 24,490,000 تومان 12,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل IMPERIAL TURKIZ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 16,690,000 تومان 25,490,000 تومان 12,290,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل شروود سوئیت لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,690,000 تومان 25,490,000 تومان 12,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل KARMIR RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,690,000 تومان 24,490,000 تومان 12,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل DOSINIA LUXURY RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,990,000 تومان 23,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
CRYSTAL WATERWORLD

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,990,000 تومان 35,590,000 تومان 14,090,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
KAYA BELEK

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,990,000 تومان 27,390,000 تومان 14,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل CRYSTAL PRESTIGE ELITE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 17,990,000 تومان 25,490,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل AMON HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 18,990,000 تومان 24,490,000 تومان 13,490,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
ORANGE COUNTY KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 19,990,000 تومان 36,490,000 تومان 15,090,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
BAIA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 19,990,000 تومان 31,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل اورنج کانتی بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 20,390,000 تومان 32,890,000 تومان 14,190,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ASTERIA KEREMLIN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 21,190,000 تومان 29,190,000 تومان 14,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 21,690,000 تومان 29,990,000 تومان 14,790,000 تومان
توضیحات ELEGANCE ROOM
نام هتل SUENO BEACH SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 22,490,000 تومان 29,790,000 تومان 15,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 22,490,000 تومان 29,790,000 تومان 15,290,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل Amara Premier palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,690,000 تومان 35,690,000 تومان 16,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BAIA KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 23,990,000 تومان 31,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل VENEZIA PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 24,190,000 تومان 31,990,000 تومان 16,290,000 تومان
توضیحات LAND VIEW
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 24,190,000 تومان 33,890,000 تومان 16,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل AQUA WORLD BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 24,290,000 تومان 36,190,000 تومان 16,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل NIRVANA COSMOPOLITAN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 25,290,000 تومان 35,390,000 تومان 16,890,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل شروود اکسکلوسیو لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 25,790,000 تومان 34,690,000 تومان 16,890,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 25,790,000 تومان 34,690,000 تومان 16,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 26,090,000 تومان 35,190,000 تومان 16,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SELECTUM FAMILY RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 26,290,000 تومان 36,990,000 تومان 17,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 26,590,000 تومان 41,490,000 تومان 17,290,000 تومان
توضیحات LAND
نام هتل BARUT KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 26,790,000 تومان 45,190,000 تومان 17,690,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
SUENO DELUXE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 26,990,000 تومان 49,990,000 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات LAND
نام هتل TITANIC DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 28,090,000 تومان 38,190,000 تومان 18,090,000 تومان
توضیحات STD LAND
نام هتل CORNELIA DIAMOND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 28,290,000 تومان 38,390,000 تومان 18,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC SANTAI FAMILY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 28,390,000 تومان 48,190,000 تومان 18,390,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 28,990,000 تومان 39,290,000 تومان 18,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SPICE HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 29,390,000 تومان 39,790,000 تومان 18,890,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SUSESI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 29,690,000 تومان 40,490,000 تومان 18,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BELLIS DELUXE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 29,690,000 تومان 50,890,000 تومان 19,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BARUT LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 30,390,000 تومان 43,490,000 تومان 19,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل NIRVANA DOLCE VITA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 30,390,000 تومان 43,490,000 تومان 19,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 31,490,000 تومان 43,090,000 تومان 19,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 32,390,000 تومان 56,190,000 تومان 20,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 34,990,000 تومان 48,490,000 تومان 21,490,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
هتل کایا پلازو آنتالیا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 35,190,000 تومان 48,790,000 تومان 21,590,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 35,690,000 تومان 49,490,000 تومان 21,790,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ROYAL WINGS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 37,390,000 تومان 51,890,000 تومان 22,990,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل تیتانیک ماردن پالاز

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 37,590,000 تومان 60,790,000 تومان 23,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RIXOS SUNGATE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 40,590,000 تومان 66,290,000 تومان 24,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SELECTUM LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 43,390,000 تومان 63,590,000 تومان 26,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل VOYAGE BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 45,590,000 تومان 74,190,000 تومان 27,590,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ADAM & EVE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 47,190,000 تومان 65,890,000 تومان 28,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 48,390,000 تومان 67,790,000 تومان 29,090,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 48,390,000 تومان 67,790,000 تومان 29,090,000 تومان
توضیحات SPR
نام هتل CALISTA LUXURY RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 55,590,000 تومان 78,590,000 تومان 32,690,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 67,290,000 تومان 113,390,000 تومان 38,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل REGNUM CARYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 67,290,000 تومان 113,390,000 تومان 38,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل RIXOS LAND OF LEGEND

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 68,190,000 تومان 114,990,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAXX ROYAL BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 79,590,000 تومان 135,490,000 تومان 44,690,000 تومان
توضیحات LAND
نام هتل MAXX ROYAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) 118,090,000 تومان 204,790,000 تومان 63,890,000 تومان
توضیحات KEMER

تور آنتالیا ویژه 2 مرداد  

رفت : 02:55 برگشت :20:40

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

***در هتلهای رویال وینگز، رویال سگینوس و رویال هالیدی کودک بالای 7 سال و هتل کنکورد دلوکس کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 7.690.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست pcr از 72 ساعت الی 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور ، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

9.جهت رد خواست بیمه جامع پوشش کرونا مبلغ 200000هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم نیک محمدی 48041000