آنتالیا ویژه 31 تیر و 1 مرداد - پگاسوس

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/04/31
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1400/05/01
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل MELODI

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,490,000 تومان 10,360,000 تومان 6,990,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,490,000 تومان 12,080,000 تومان 7,090,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIONISUS HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,490,000 تومان 13,850,000 تومان 7,190,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,490,000 تومان 13,490,000 تومان 7,400,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA HADRIANUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,990,000 تومان 14,590,000 تومان 7,540,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SPORTS BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,490,000 تومان 15,800,000 تومان 7,590,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS SUNRISE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,490,000 تومان - - -
توضیحات FAMILY ROOM
نام هتل GRAND MIRAMOR

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,890,000 تومان 17,930,000 تومان 8,540,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS SUNRISE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,990,000 تومان 18,170,000 تومان 8,550,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET RESORT KIRIS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,490,000 تومان 19,250,000 تومان 8,690,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,490,000 تومان 19,100,000 تومان 8,780,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SULTAN OF SIDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,990,000 تومان 19,750,000 تومان 9,190,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIAROSA KEMER BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,290,000 تومان 20,480,000 تومان 9,220,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET BEACH KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,390,000 تومان 20,720,000 تومان 9,230,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND RING

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,490,000 تومان 21,100,000 تومان 9,150,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل IMPERIAL SUNLAND RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,190,000 تومان 22,100,000 تومان 9,670,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,190,000 تومان - - -
توضیحات 5PAX
نام هتل DAIMA BIZ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,490,000 تومان 22,690,000 تومان 9,790,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,490,000 تومان - - -
توضیحات 5PAX
Special
نام هتل
شروود سوئیت لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,890,000 تومان - - -
توضیحات 5pax تست PCR رفت رایگان
نام هتل آیدین بی کویینز پالاز

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,490,000 تومان 24,400,000 تومان 10,340,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,490,000 تومان - - -
توضیحات FAMILY ROOM 5PAX
نام هتل LARA FAMILY CLUB

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,690,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل شروود سوئیت لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,790,000 تومان - - -
توضیحات 4pax
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,890,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
Special
نام هتل
سی لایف فمیلی ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,890,000 تومان - - -
توضیحات FAMILY ROOM تست PCR رفت رایگان
Special
نام هتل
CRYSTAL CENTRO

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,990,000 تومان 24,400,000 تومان 10,340,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل SEALIFE KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,090,000 تومان 25,490,000 تومان 10,640,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,090,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل سی لایف فمیلی ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,390,000 تومان 26,030,000 تومان 10,790,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,490,000 تومان 26,270,000 تومان 10,800,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل شروود سوئیت لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,490,000 تومان 26,250,000 تومان 10,800,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIAM ELEGANCE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,790,000 تومان 26,790,000 تومان 10,960,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات SEA SIDE
نام هتل TRANSATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,990,000 تومان 27,200,000 تومان 11,030,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,990,000 تومان 27,200,000 تومان 11,030,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,090,000 تومان 27,450,000 تومان 11,040,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMON

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,190,000 تومان 27,400,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل ویند او لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,290,000 تومان 27,650,000 تومان 11,240,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل portobello

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,890,000 تومان 28,730,000 تومان 11,540,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENSITIVE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,990,000 تومان 28,920,000 تومان 11,580,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ASTERIA KEREMLIN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,490,000 تومان 31,430,000 تومان 12,450,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,690,000 تومان 31,490,000 تومان 12,740,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل INN VISTA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,990,000 تومان 32,360,000 تومان 12,680,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل اورنج کانتی بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,990,000 تومان 32,500,000 تومان 12,590,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل EUPHORIA TEKIROVA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 20,890,000 تومان 34,270,000 تومان 12,950,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات PARK ROOM
نام هتل EUPHORIA TEKIROVA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,390,000 تومان 34,770,000 تومان 13,450,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
MIRAGE PARK RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,890,000 تومان 35,850,000 تومان 13,590,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
Special
نام هتل
CORNELIA DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,990,000 تومان 37,190,000 تومان 14,540,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,290,000 تومان 37,680,000 تومان 14,720,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SELECTUM FAMILY RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,490,000 تومان 38,740,000 تومان 14,380,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل SIRENE BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,790,000 تومان 39,330,000 تومان 14,500,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,990,000 تومان 39,670,000 تومان 14,600,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,490,000 تومان 40,600,000 تومان 14,840,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل SHERWOOD DREAMS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,490,000 تومان 40,600,000 تومان 14,840,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
IC HOTEL SANTAI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,490,000 تومان 40,600,000 تومان 14,840,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
Special
نام هتل
BARUT KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,790,000 تومان 40,900,000 تومان 15,140,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل BAIA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 25,290,000 تومان 42,130,000 تومان 15,190,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 25,390,000 تومان 42,230,000 تومان 15,290,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRACLE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 25,390,000 تومان 42,230,000 تومان 15,290,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
TITANIC BEACH LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 25,490,000 تومان 42,330,000 تومان 15,390,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
Special
نام هتل
CORNELIA DIAMOND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,490,000 تومان 45,770,000 تومان 16,490,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
Special
نام هتل
TITANIC DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,890,000 تومان 46,170,000 تومان 16,890,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل BARUT LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,990,000 تومان 46,990,000 تومان 16,540,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD
Special
نام هتل
IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,990,000 تومان 46,550,000 تومان 16,800,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD تست PCR رفت رایگان
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,090,000 تومان 47,090,000 تومان 16,640,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LARA DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,490,000 تومان 47,490,000 تومان 17,040,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARUT LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,490,000 تومان 47,490,000 تومان 17,040,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل XANADU RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,990,000 تومان 48,700,000 تومان 17,090,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 29,490,000 تومان 49,200,000 تومان 17,590,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELA QUALITY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 31,190,000 تومان 52,630,000 تومان 18,200,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 31,490,000 تومان 53,370,000 تومان 18,240,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 31,990,000 تومان 53,870,000 تومان 18,740,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 34,990,000 تومان 59,300,000 تومان 20,200,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
تیتانیک ماردن پالاز

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 35,490,000 تومان 60,250,000 تومان 20,440,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات STD تست PCR رفت رایگان
نام هتل RIXOS SUNGATE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 38,490,000 تومان 65,400,000 تومان 22,090,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
SELECTUM LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 38,490,000 تومان 65,550,000 تومان 22,000,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل SUENO DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 41,490,000 تومان 70,130,000 تومان 24,000,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل VOYAGE BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 41,990,000 تومان 71,070,000 تومان 24,240,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADAM&EVE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 43,490,000 تومان 74,440,000 تومان - -
توضیحات
Special
نام هتل
NG PHASELIS BAY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 53,490,000 تومان 91,930,000 تومان 29,890,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات تست PCR رفت رایگان
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 60,490,000 تومان 104,690,000 تومان 33,290,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAND OF LEGEND

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 60,490,000 تومان 104,970,000 تومان 33,100,000 تومان 6,490,000 تومان
توضیحات

آنتالیا ویژه 31 تیر و 1 مرداد - پگاسوس

توجه : پکیج 31 تیر 500.000 تومان افزایش نرخ دارد . 

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

پرواز رفت جمعه ساعت 05:30 و برگشت ساعت 21:30

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

 ***در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم نیک محمدی 48041000
2 خانم ایلانلو 48041000