تور کوش آداسی 13 تیر

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/13 ساعت حرکت: 22:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/21 ساعت حرکت: 01:30 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEASIDE VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW PROMO ROOM
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW PROMO ROOM
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEASIDE VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEASIDE VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید