تور مارماریس 7 تیر (مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/07 ساعت حرکت: 00:25 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/14 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,034,700 تومان 51,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,428,700 تومان 71,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : BUNGALOW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,167,700 تومان 52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,187,700 تومان 86,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,707,000 تومان 26,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : STD
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LALILA BLUE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,124,700 تومان 54,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,307,700 تومان 90,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,119,000 تومان 27,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,845,700 تومان 55,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,520,000 تومان 84,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,022,700 تومان 31,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : DELUXE
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : DELUXE
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,875,700 تومان 56,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,518,700 تومان 74,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,756,700 تومان 28,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
FAROS PREMIYUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,171,700 تومان 59,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,297,000 تومان 79,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,385,000 تومان 29,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,510,700 تومان 60,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,075,700 تومان 96,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,670,700 تومان 32,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,025,700 تومان 61,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,109,700 تومان 103,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : SUP SIDE SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  145,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  153,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : BUNGALOW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  156,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  160,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  164,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  135,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : RIVER VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  143,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : RIVER VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  146,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  158,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : pool access via stair
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی.

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست..
.
2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد..

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است..

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود.


CODE:2000


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید