تور کوش آداسی 9 تیر

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/09 ساعت حرکت: 22:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/17 ساعت حرکت: 01:30 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : PROMO ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید