تور بدروم ویژه 14 تیر (مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/14 ساعت حرکت: 23:30 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA BJV
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/22 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : آتا
BJV IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
PHOENIX SUN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان 43,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
OTIUM PARK AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,101,000 تومان 46,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله : گون دوآن
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,871,700 تومان 49,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : DLX SEA VIEW 2+2
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,324,000 تومان 50,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,271,000 تومان 85,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,560,000 تومان 52,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARVIDA SENSES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : DLX STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,577,000 تومان 55,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,692,000 تومان 76,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GREEN BAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,534,000 تومان 57,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,679,000 تومان 79,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,364,700 تومان 62,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,966,000 تومان 92,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : maindus
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : club room
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : CLUB ROOM
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,156,000 تومان 65,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,112,000 تومان 90,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,980,000 تومان 66,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,348,000 تومان 91,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : vilage room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,381,700 تومان 66,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,929,700 تومان 97,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : anex room
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : sea view
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,761,000 تومان 68,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,571,000 تومان 95,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : main room sea view
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,173,000 تومان 69,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,072,000 تومان 122,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,409,000 تومان 70,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  128,441,000 تومان 124,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  128,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,984,000 تومان 72,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,694,000 تومان 129,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,266,700 تومان 45,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
ISIL CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  143,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,254,000 تومان 81,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  152,131,000 تومان 147,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
PRIVE BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  153,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MIRADA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  158,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,511,000 تومان 93,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  176,645,000 تومان 171,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  200,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  204,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : DLX ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  181,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : STUDIO GADEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  149,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  216,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : SUP ANEX
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  173,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  252,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات : std SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت آتا . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در بدروم به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 2.590.000 تومان می باشد .

CODE:2000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید