تور کوش آداسی 19 خرداد

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/19 ساعت حرکت: 23:00 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/27 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,889,700 تومان 29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,326,700 تومان 47,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,791,700 تومان 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW SUPERIOR
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,009,700 تومان 33,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,751,700 تومان 45,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,791,700 تومان 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,356,700 تومان 48,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW SUPERIOR
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,189,700 تومان 39,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,982,700 تومان 63,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,700 تومان 13,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW SUPERIOR
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,721,700 تومان 44,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,068,700 تومان 59,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  117,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  124,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید