تور کوش آداسی 26 خرداد

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/26 ساعت حرکت: 22:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/03 ساعت حرکت: 01:30 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,601,700 تومان 40,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,441,700 تومان 68,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,851,700 تومان 15,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,030,700 تومان 44,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,737,700 تومان 71,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,572,700 تومان 16,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,472,700 تومان 46,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,295,700 تومان 70,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,645,700 تومان 15,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : PROMO ROOM
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,047,700 تومان 48,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,621,700 تومان 74,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,982,700 تومان 63,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,315,700 تومان 104,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,426,700 تومان 17,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,866,700 تومان 65,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,362,700 تومان 109,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,735,700 تومان 18,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید