تور بدروم ویژه 7 تیر (مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/07 ساعت حرکت: 23:30 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA BJV
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/15 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : آتا
BJV IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
PHOENIX SUN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,468,700 تومان 39,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
OTIUM PARK AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,867,700 تومان 42,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,678,700 تومان 46,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,990,700 تومان 76,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,399,700 تومان 46,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,459,700 تومان 48,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,557,700 تومان 65,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله : گون دوآن
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,077,700 تومان 49,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : DLX SEA VIEW 2+2
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : anex room
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,283,700 تومان 49,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,200,700 تومان 83,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : anex room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GREEN BAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,064,700 تومان 52,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,016,700 تومان 70,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : club room
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARVIDA SENSES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : DLX STD
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,287,700 تومان 56,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,299,700 تومان 76,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : maindus
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,729,700 تومان 57,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,462,700 تومان 79,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,553,700 تومان 58,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,595,700 تومان 80,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : vilage room
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,304,700 تومان 60,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,376,700 تومان 82,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,334,700 تومان 61,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,302,700 تومان 107,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,334,700 تومان 61,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,818,700 تومان 84,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : main room sea view
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,115,700 تومان 64,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  115,967,700 تومان 112,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,303,000 تومان 40,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,557,700 تومان 65,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,748,700 تومان 115,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : std
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
ISIL CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  128,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
PRIVE BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MIRADA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  141,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  149,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,788,700 تومان 83,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  155,519,700 تومان 150,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,559,700 تومان 18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
با رزرو این هتل یک ترانسفر رایگان تا فرودگاه امام از ما هدیه بگیرید.
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  164,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  199,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : DLX ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  178,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : STUDIO GADEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  136,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  197,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SUP ANEX
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  165,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  239,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : std SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
RIXOS PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  165,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  285,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت آتا . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در بدروم به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 2.590.000 تومان می باشد .

CODE:2000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید