تور مارماریس 2 خرداد(مستقیم)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/03/02 ساعت حرکت: 23:00 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/10 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Sea W.
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LALILA BLUE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD SEA W.
محله :
چشم انداز : BUNGALOW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : Bungalow
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,439,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W.
محله :
چشم انداز : BUNGALOW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : Bungalow Room
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Side Sea W.
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,769,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Sea W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,829,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Sea W
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W.
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Side Sea W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : Deluxe Sea W
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W.
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,289,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Side Sea W.
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Side Sea W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,489,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Sea W.
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Land W.
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : STD Sea W.
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD Land W +16
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : Superior Land W
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD Limitied Sea W +16
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : Guest Room Land W
محله :
چشم انداز : RIVER VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  117,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : Guest Room Reiver W
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : Guest Room Sea W
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  131,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : Guest Room Pool Ac. Sea W

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی.

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست..
.
2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد..

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است..

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود.

استخر و پارک آبی آب گرم در هتل LIBERTY FABAY


استخر سرپوشیده آب گرم 
ORKA LOTUS

CODE:2000


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید