تور بدروم 31 خرداد ویژه(مستقیم)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/03/31 ساعت حرکت: 23:30 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA BJV
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/08 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : آتا
BJV IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : std
6 شب
PHOENIX SUN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : std
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,571,700 تومان 39,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,592,700 تومان 50,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
محله :
چشم انداز : std
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
OTIUM PARK AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : club room
محله : ایچملر
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,646,000 تومان 48,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  - -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  - -
توضیحات : FAMILY 2+2 OR3+1 club room
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : STD
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,446,700 تومان 51,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,956,700 تومان 68,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : club room
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GREEN BAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,090,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
AZKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,021,700 تومان 54,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,870,700 تومان 72,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : vilage room
محله :
چشم انداز : std
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,493,700 تومان 56,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,960,700 تومان 75,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : maindus
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARVIDA SENSES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : DLX STD
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : anex room
محله :
چشم انداز : std
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,510,700 تومان 60,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,037,700 تومان 81,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,679,700 تومان 22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,529,700 تومان 17,990,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
ISIL CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MIRADA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : std
6 شب
PRIVE BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  136,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  146,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز : std
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  149,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  163,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : DLX ROOM
محله :
چشم انداز : GADEN VIEW
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  147,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STUDIO GADEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  127,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  182,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : SUP ANEX
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  188,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : std SIDE SEA VIEW
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
RIXOS PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  194,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  335,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,990,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت آتا . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در بدروم به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 2.590.000 تومان می باشد .

CODE:2000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید