تور مارماریس 11 خرداد(مستقیم)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/18 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : رو به دریا
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : بانگلو
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,002,000 تومان 53,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,439,000 تومان 71,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,638,000 تومان 34,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,587,000 تومان 22,900,000 تومان
توضیحات : بانگلو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : dlx room
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,401,000 تومان 56,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,898,000 تومان 76,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,069,700 تومان 35,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,587,000 تومان 22,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GARCIA RESORT FETHIYE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : فمیلی روم 4نفره
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,388,000 تومان 59,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,728,700 تومان 81,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,213,000 تومان 37,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,587,000 تومان 22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
IDEAL PRIME BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ELITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : dlx room sea view
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : بانگلو
6 شب
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : بانگلو
محله :
چشم انداز : BEACH FRONT SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIME BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : BEACH FRONT SEA VIEW
محله :
چشم انداز : فمیلی روم 4نفره
6 شب
IDEAL PRIME BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : فمیلی روم 4نفره
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : رو به باغ
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : رو به باغ(ADULT ONLY +16)
محله :
چشم انداز : دید غیر مستقیم دریا
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
SUNDIA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
ORKA LOTUS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : رو به دریا(ADULT ONLY +16)
محله :
چشم انداز : کلاب روم
6 شب
GREEN NATURE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : کلاب روم
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
AQUA RESORT HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : دید غیر مستقیم دریا
6 شب
SUNDIA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
AQUA RESORT HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
SUNDIA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : FAMILY 4PAX POOL ACCESS STAIRS
6 شب
LIBERTY FABAY FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : FAMILY 4PAX POOL ACCESS STAIRS
محله :
چشم انداز : کلاب روم
6 شب
CLUB TUANA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : کلاب روم
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
JIVA BEACH RESORT FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : POOL ACCESS STAIRS
6 شب
CLUB TUANA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
محله :
چشم انداز : رو به استخر
6 شب
JIVA BEACH RESORT FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : رو به استخر
محله :
چشم انداز : دید غیر مستقیم دریا
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
GREEN NATURE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : POOL DIRECT
6 شب
CLUB TUANA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : POOL DIRECT
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
LIBERTY LYKIA FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  117,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : POOL ACCESS STAIRS
6 شب
LIBERTY FABAY FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
محله :
چشم انداز : POOL DIRECT
6 شب
LIBERTY FABAY FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : POOL DIRECT
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : بانگلو
6 شب
CLUB HOTEL LETOONIA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : بانگلو
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
LIBERTY LYKIA FETHIYE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  127,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB HOTEL LETOONIA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : استاندارد
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  135,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : RIVER VIEW
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  141,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : RIVER VIEW
محله :
چشم انداز : لند ویو
6 شب
LIBERTY LYKIA ADAULTS ONLY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  140,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : لند ویو
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
HILTON DALAMAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  145,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,900,000 تومان
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز : دید مستقیم دریا
6 شب
LIBERTY LYKIA ADAULTS ONLY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  167,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : دید مستقیم دریا
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  127,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  187,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : ADULT ONLY

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی.

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست..
.
2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد..

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است..

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود.

استخر و پارک آبی آب گرم در هتل LIBERTY FABAY


استخر سرپوشیده آب گرم 
ORKA LOTUS

CODE:1500


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید