تور مارماریس 17 خرداد(مستقیم)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/17 ساعت حرکت: 00:25 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/24 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
POINT BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LALILA BLUE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW BUNGALOW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW BUNGALOW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ELEGANCE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,970,700 تومان 42,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,656,700 تومان 58,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,130,700 تومان 14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,442,700 تومان 45,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,754,700 تومان 75,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,327,310 تومان 21,677,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,326,700 تومان 47,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,341,270 تومان 64,409,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,218,390 تومان 23,513,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,997,700 تومان 13,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FAROS PREMIYUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
6 شب
LABRANDA MARES
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : LAND VIEW DLX
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW DLX
محله :
چشم انداز : LAND VIEW BUNGALOW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW BUNGALOW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
FAROS PREMIYUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW DLX
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW DLX
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW SUPERIOR
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی.

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست..
.
2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد..

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است..

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود.

استخر و پارک آبی آب گرم در هتل LIBERTY FABAY


استخر سرپوشیده آب گرم 
ORKA LOTUS

CODE:2000


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید