تور کوش آداسی 14 اردیبهشت

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/21 ساعت حرکت: 04:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MELIKE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله : دیدیم
چشم انداز : STD
6 شب
CITY POINT BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SIGNATURE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,590,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتنکات قابل توجه
:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد..

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد...

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد..
.
4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد..

5.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


CODE:1000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید