تور ترکیبی روسیه ( مسکو+سنت پیترزبورگ)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/07 ساعت حرکت: 07:00 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA VKO
مدت سفر : 03:40 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/14 ساعت حرکت: 11:00 شرکت حمل و نقل : معراج
LED IKA
مدت سفر : 03:40 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : 2 گشت
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,190,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات : 4 گشت
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,790,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,090,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,700,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,800,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,690,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات :
رزرو
3 شب
GOLDEN RING
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,790,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات :
رزرو
3 شب
GOLDEN RING
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,390,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات :
رزرو
3 شب
GOLDEN RING
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان + 115 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان + 115 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,700,000 تومان + 115 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان + 115 دلار
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید