تور بدروم (پرواز مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/30 ساعت حرکت: 00:15 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA BJV
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/06 ساعت حرکت: 05:15 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
BJV IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
PHOENIX SUN HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
KADIKALE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : club room
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : maindus
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : vilage room
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : anex room
رزرو
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,249,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
SALMAKIS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,229,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,209,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,579,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  146,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,189,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  157,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید