برسام سیر
برسام سیر

تور کوش آداسی قشم ایر

این تور منقضی شده است.
Economy IKA ADB
تاریخ : چهارشنبه 1402/03/31 ساعت پرواز : 23:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : عدنان مندرس
Economy ADB IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/04/08 ساعت پرواز : 03:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : عدنان مندرس
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
20,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
22,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,470,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,250,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,850,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,620,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,080,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
28,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,470,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
34,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
34,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,320,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
34,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,180,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
35,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
46,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,160,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
SUP LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
40,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,370,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,070,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
SUP SEA SIDE VIEW
2 تخته (هرنفر)
40,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,150,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
211,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD GARDEN VIEW
2 تخته (هرنفر)
41,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,140,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
BUNGALOW STD
2 تخته (هرنفر)
41,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,610,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,410,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
57,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,750,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
43,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,750,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
-
FAMILY 4PAX
2 تخته (هرنفر)
45,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,740,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,440,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
46,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,440,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
46,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,450,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
27,780,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
47,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
48,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
48,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,130,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
71,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
32,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
50,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,210,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,460,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
51,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,810,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,800,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
SELECT ROOM
2 تخته (هرنفر)
51,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
70,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,800,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
52,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
72,030,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,150,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
53,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
81,150,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,370,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
77,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,170,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD LAND VIEW
2 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,510,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان
STD SEA SIDE VIEW
2 تخته (هرنفر)
61,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
85,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,200,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
14,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
 • داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  پرواز قشم ایر
 • اقامت در هتل
  6 شب و 7 روز اقامت همراه با صبحانه ، ناهار و شام طبق پکیج
 • گشت شهری
  نیم روزی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 تا 6 سال، 11/400/000و برای کودک زیر دو سال ،1/500/000 تومان می باشد.
2- مبلغ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه میگردد.
3- مسیولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر میباشد.
4-پرداخت  50 درصد نرخ تور  بدلیل نوسانات شدید ارزی در هنگام عقد قرارداد الزامی است  و تا 24 ساعت زمان تسویه میباشد.در صورت عدم پرداخت 24 ساعت بعد از قراردادهنگام تسویه مابتفاوت ارزی دریافت میشود.
 تلفن تماس : 48041000-021
در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297

کد: 400


مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt