تور ازمیر 6شب و 7 روز - ایران ایر

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/05/23 ساعت حرکت: 22:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/05/31 ساعت حرکت: 01:15 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

6 شب
ALICAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
GRAND CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
SMART HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
KARACA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
MOVENPICK HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
IZMIR MARIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
SWISS HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید