تور بلغارستان -تیر و مرداد - ماهان

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/05/27 ساعت حرکت: 08:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA VAR
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/06/03 ساعت حرکت: 11:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
VAR IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
7 شب
BONITA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL PALMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,995,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
7 شب
APOLLO SPA RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,295,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL HELIOS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,195,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL PALMA
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,295,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL HELIOS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  16,595,000 تومان
توضیحات : STD SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
LILIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,395,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
BONITA
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,795,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
7 شب
CONTINENTAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,295,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
ATLAS
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  15,795,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
7 شب
APOLLO SPA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,495,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
ADMIRAL
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  25,195,000 تومان
توضیحات : STD SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
ASTERA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  16,295,000 تومان
توضیحات : std side sea
محله :
چشم انداز :
7 شب
LILIA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,695,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
CONTINENTAL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  15,795,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
ADMIRAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  22,995,000 تومان
توضیحات : STD SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
ASTERA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  16,295,000 تومان
توضیحات : DLX ROOM FRONT SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,895,000 تومان
توضیحات : SUP PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  25,195,000 تومان
توضیحات : SUP SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
MELIA GRAND HEMITAGE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : PARK VIEW
محله :
چشم انداز :
7 شب
MELIA GRAND HEMITAGE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
7 شب
ASTOR GARDEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : STD PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
AQUA HOUSE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  27,695,000 تومان
توضیحات : SUP PARK
محله :
چشم انداز :
7 شب
ASTOR GARDEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
AQUA HOUSE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : DLX KING SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  28,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  28,995,000 تومان
توضیحات : SUP SEA
محله :
چشم انداز :
7 شب
MELIA GRAND HEMITAGE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  30,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : LUX LEVEL
محله :
چشم انداز :
7 شب
MELIA GRAND HEMITAGE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  30,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  18,395,000 تومان
توضیحات : JUNIOR SUIT

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
یک قطعه عکس ( 3.5 * 4.5 )
پشت زمینه سفید بدون عینک
فرم مشخصات فردی
کپی شناسنامه وکارت ملی
هر کدام روی A4 به صورت جداگانه
کپی اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه
صفحه دارای ویزا روی برگه A4
گواهی بانکی
حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150.000.000 ریال با مهر بانکی و نام شخص به انگلیسی
گواهی شغلی
ترجمه انگلیسی
مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود. همراه داشتن
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ویزا
ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل
سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق
بیمه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان
مسئولین تور
توضیحات

تور وارنا 30 تیر 

مدارک لازم:

کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار. یک قطعه عکس (3/5 در 4/5) تمام رخ - رنگی - پشت زمینه سفید - بدون عینک - تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح - کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 - کپی کارت ملی پشت و رو روی A4 - کپی اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه . صفحه دارای ویزا روی برگه A4 - گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص - گواهی شغلی - ارائه کلی مدارک مبنی بر رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی

داشتن کارت واکسن دیجیتال یا تست منفی پی سی آر 72 ساعت قبل از پرواز.

خدمات:
پرواز رفت و برگشت با پرواز ایرباس 340 ماهان به وارنا . ویزا. 7 شب اقامت طبق پکیج . ترانسفر فرودگاهی . بیمه مسافرتی . راهنما- سیم کارت برای هر اتاق

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان  میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 3 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8- ضمانت بازگشت مسافر مبلغ 300.000.000 ریال به ازای هر نفر 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید