تور بدروم تیر ماه - آسمان

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/04/18 ساعت حرکت: 23:15 شرکت حمل و نقل : آتا
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/04/26 ساعت حرکت: 02:15 شرکت حمل و نقل : آتا
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM BEACH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : std
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNDANCE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : STD LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : STD LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : CLUB
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA BODRUM RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : CLUB SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SALMAKIS BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات : DELUX SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  137,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

کمیسیون نفر سوم اتاق سه تخته 500تومان و کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال میباشد.

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود.

و همچنین در ورود به ایران تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد.

نرخ کودک 2تا 6 سال 8990000 و برای کودک زیر 2سال 990000 تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید