تور کوش آداسی 18 خرداد - قشم ایر

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/04/15 ساعت حرکت: 23:15 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/04/23 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

6 شب
SURTEL HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
CITYS HILL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR SIDE SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STANDARD DOUBLE ROOM
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : ECONOMY ROOM
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
AQUA FANTASY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : SELECT DOUBLE ROOM
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید