تور کوش آداسی 18 خرداد - قشم ایر

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/04/15 ساعت حرکت: 23:15 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/04/23 ساعت حرکت: 02:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
SURTEL HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CITYS HILL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAXIMA PARADISE RESORT HOTEL OZDERE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STANDARD DOUBLE ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
ATLANTIQUE HOLIDAY CLUB
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : MAIN BUILDING
محله :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TUSAN BEACH RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : ECONOMY ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AQUA FANTASY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : SELECT DOUBLE ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB MARVY BY PALOMA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
گشت شهری
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297

کد: 400


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید