تور کوش آداسی 25 فروردین - ایران ایر تور

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/01/25 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایر تور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/02/01 ساعت حرکت: 03:45 شرکت حمل و نقل : ایران ایر تور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

6 شب
SURTEL HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
DABAKLAR
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات : SUPERIOR / SIDE SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات : JUNIOR SUITE
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
AQUA FANTASY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید