برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول اسفند 1400 - قشم ایر

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : جمعه 1400/12/06 ساعت پرواز : 19:45
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1400/12/10 ساعت پرواز : 14:30
مدت پرواز : 03:00
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,025,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,055,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,485,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,885,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,950,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,055,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,425,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,425,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,425,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,745,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,285,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,285,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,535,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,570,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,285,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,485,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,715,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,810,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,950,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,685,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,570,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,910,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,915,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
3,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
  مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  پرواز قشم ایر
 • اقامت با صبحانه
  4شب اقامت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

شرایط اقساط:

1-تورها بصورت اقساط 4 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش می باشد

2- یک چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

4- دسته چک حتما به نام مسافر باشد

 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

کد: 50

مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt