تور تفلیس ویژه 7 , 14, 19 و 21 دی 1400 قشم ایر - 3 شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,510,000 تومان
توضیحات :
3 شب
MIKA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,510,000 تومان
توضیحات :
3 شب
BARATASHVILI
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
3 شب
G&G
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,310,000 تومان
توضیحات :
3 شب
JAZZ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,720,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
3 شب
BRIDGE BOUTIQUE HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
3 شب
VOYAGER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
3 شب
GALLERY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,290,000 تومان
توضیحات :
3 شب
KALASI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,260,000 تومان
توضیحات :
3 شب
IVERIA INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,410,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
3 شب
RADIUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,480,000 تومان
توضیحات :
3 شب
LM CLUB
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
3 شب
FORTUNE PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,770,000 تومان
توضیحات :
3 شب
ASTORIA TBILISI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,770,000 تومان
توضیحات :
3 شب
VELVET
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,800,000 تومان
توضیحات :
3 شب
GROVE DESIGN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,480,000 تومان
توضیحات :
3 شب
MOXY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,530,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
3 شب
WINE PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,750,000 تومان
توضیحات :
3 شب
AMERA PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات : ECO ROOM
3 شب
AQUA LIBERTY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,750,000 تومان
توضیحات :
3 شب
BROSS GARDEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,380,000 تومان
توضیحات :
3 شب
AMERA PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
3 شب
RAMADA BY WYNDHAM TIBILISI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,210,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,290,000 تومان
توضیحات :
3 شب
ADAMO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,260,000 تومان
توضیحات :
3 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,750,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,410,000 تومان
توضیحات :
3 شب
PEREFRANCE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,720,000 تومان
توضیحات :
3 شب
IOTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,970,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,190,000 تومان
توضیحات :
3 شب
AMBASSADORI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,580,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
3 شب
WYNDHAM GARDEN TABILISI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,430,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,700,000 تومان
توضیحات :
3 شب
BILTMORE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,910,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,750,000 تومان
توضیحات :
3 شب
AMBASSADORI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,260,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور تفلیس ویژه7 , 14, 19 و 21 دی

ساعت رفت : 18:00 ساعت برگشت : 21:00

***تاریخ 7 دی شامل 2.400.000 تومان و 14 دی شامل  500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

***** مسافرین حتما باید 2 دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن را همراه خود داشته باشد.

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 3شب و 4 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 5.900.000 تومان میباشد . (در برخی از هتل ها امکان رزروفقط یک کودک می باشد قبل از رزرو با کانتر فروش هماهنگ شود.)

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید