تور آلانیا ویژه 26 آذر - پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
WASA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,153,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KLEOPATRA SUNLIGHT
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARTEMIS PRINCESS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,275,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KELOPATRA ALIS
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,375,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,930,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARSI HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KELOPATRA ADA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARSI BLUE BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,465,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,885,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ACAR HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,885,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KELOPATRA ROYAL PALM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KLAS ALANYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
FIRST CLASS HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CASTIVAL SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
KLAS MORE BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TAC PREMIER
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,455,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SCYLAX FAMILY CLUB
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SULTAN SIPAHI RESORT
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,655,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AMARA FAMILY SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,230,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
JASTINIANO DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,515,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE ALEGRIA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,515,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LINDA RESORT SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,715,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIVIERIA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,905,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE STAR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE CROWN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE STAR BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT BY WYNDHAM SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASKA JUST IN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE STAR ELEGANCE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE SENSE DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,235,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELENE BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORT RIVER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAJIC LIFE JACARANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNPRIME C-LOUNGE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,165,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALVA DONNA BEACH SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARTEMIS PRINCESS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
توضیحات

تور آلانیا ویژه  26 آذر- پگاسوس

فرودگاه مقصد قاضی پاشا 

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

تور آلانیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیر آریا


نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 4.790.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید