تور تفلیس ویژه 25 آبان قشم ایر- 7شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
7 شب
POLO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
LIKE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ATU
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
GNG
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,290,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ISAKA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,890,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BROKS HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
HOLIDAY GEORGIA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,890,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
RUSTAVELI 36
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,890,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BARATASHVILI
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,890,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BATONI
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,690,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
VILTON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
TBILISI CENTRAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
JAZZ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
GRAPHICA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
IVERIA INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
LM CLUB
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,880,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
VELVET
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,880,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
GALLERY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
GREEN TOWER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,090,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
IBIS STADIUM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
GREEN QUEEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ZEG
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,080,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ASTORIA TBILISI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,480,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
MOXY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BEST WESTERN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
AQUA LIBERTY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,270,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ADAMO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,280,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
IBIS STYLES
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
MUSEUM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,270,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
TIBILISI MARRIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,070,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BILTMORE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,650,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور تفلیس ویژه آبان روز های پرواز سه شنبه 

ساعت رفت : 18:00 ساعت برگشت : 21:00

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 7 شب و 8 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 900.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید