آنتالیا ویژه 20و 22 آبان - پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : PARK ROOM
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALMET BEACH KEMER
UALL
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AMARA LABADA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,186,700 تومان 9,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,987,400 تومان 13,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4pax
محله :
چشم انداز :
6 شب
KARMIR RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AYDIN BEY QUEENS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,748,700 تومان 15,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AQUA WORLD BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,880,800 تومان 17,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ARCADIA SPORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,703,900 تومان 19,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,688,700 تومان 13,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,012,900 تومان 19,430,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,021,400 تومان 21,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRACLE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,908,100 تومان 21,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,393,100 تومان 20,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,881,700 تومان 16,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,430,700 تومان 24,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,162,000 تومان 25,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,162,000 تومان 25,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,469,700 تومان 15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,456,200 تومان 30,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,169,700 تومان 5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,120,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
NG PHASELIS BAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,950,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 20  و 22 آبان  - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید